ZDROWIE i URODA

Jak definiować kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to informacja, jak dużo jednostek waluty krajowej trzeba wydać, aby nabyć jednostkę pieniądza innego kraju.  DEWALUACJA – Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie kursu pieniądza danego państwa, w stosunku do wartości pozostałych walut. Jej celem będzie poprawienie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, ponieważ czyni ona wytworzone przez nich artykuły tańszymi poza granica. Rezultaty dewaluacji są krótkie, gdyż wpływają na podniesienie poziomu inflacji (drożeją produkty importowane). Ponadto dewaluacja zrobiona w konkretnym państwie, zachęca inne Czytaj więcej…

Z Malwina, przed